Szkolenie w zakresie kat. A1 obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych
  • Koszt całego kursu 1.600 zł
  • 1 godz. jazdy doszkalającej na placu 70 zł
  • 1 godz. jazdy doszkalającej na mieście 90 zł

Szkolenie odbywa się na motocyklu:

  • HONDA GLR1251WH

Kategoria prawa jazdy A1:

  • uprawnia do prowadzenia motocykla o pojemności nieprzekraczającej
    125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW