Szkolenie w zakresie kat. B Automat obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych
  • Koszt całego kursu 2450 zł
  • 1 godz. jazdy doszkalającej 80zł

Szkolenie odbywa się na samochodzie:

  • Toyota YARIS z automatyczną skrzynią biegów

Wypożyczamy samochód na egzamin państwowy!(koszt wynajmu 240 zł)


Kategoria prawa jazdy B Automat uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z automatyczną skrzynią biegów, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t z automatyczną skrzynią biegów
  • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką
  • mikrobusem z automatyczną skrzynią biegów, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z automatyczną skrzynią biegów