Szkolenie w zakresie kat. B obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych
 • Koszt całego kursu 2150 zł
 • 1 godz. jazdy doszkalającej 70zł
 • od 10 godzin 65

Szkolenie odbywa się na samochodzie:

 • Hyundai i20 – identycznym jak na egzaminie (można zdawać egzamin na naszym samochodzie)

Kategoria prawa jazdy B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym