Szkolenie w zakresie kat. C obejmuje:

  • 20 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych
  • Koszt całego kursu 2.800 zł
  • 1 godz. jazdy doszkalającej 110 zł

Szkolenie odbywa się na samochodzie:

  • MAN TGL

Kategoria prawa jazdy C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym