kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

AM

30 zł

140 zł

170 zł

A, A1, A2

180 zł

210 zł

B

140 zł

170 zł

B1, C1, D1, T

170 zł

200 zł

C, D

200 zł

230 zł

B (96)

x

170 zł

170 zł

B+E

x

200 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

x

245 zł

245 zł

pozwolenie na tramwaj

30 zł

125 zł

155 zł


 • W związku z powyższym:
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, wnoszą 50 % opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
  • W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
   – zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
   – zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

  • W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
   – zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
   – zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.


  Opłat można dokonać:

  1. przelewem na rachunek bankowy Miejsca Egzaminowania,
  2. w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
  3. podczas zapisu w systemie Info-Car.

  Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie.  W Miejscach Egzaminowania będzie możliwość dokonywania płatności wyłącznie z użyciem kart płatniczych.

  Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

  Numeru rachunku bankowego uzależniony od Miejsca Egzaminowania:

  Miejsce Egzaminowania Odlewnicza (ME.1)
  ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 26 8230 0007 0016 2274 2000 0001

  Miejsce Egzaminowania Bemowo (ME.2)
  ul. Powstańców Śląskich 127A, 01-466 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 96 8230 0007 0016 2274 2000 0002

  Miejsce Egzaminowania Radarowa (ME.3)
  ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 69 8230 0007 0016 2274 2000 0003

  Tytuł przelewu musi zawierać:
  numer PESEL osoby egzaminowanej,
  imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
  kategorię egzaminu.

  Opłaty dodatkowe:

  • Dokonując opłaty w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN,
  • Dokonując opłaty za pośrednictwem strony Info-Car zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN.

  Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie.  W Miejscach Egzaminowania będzie możliwość dokonywania płatności wyłącznie z użyciem kart płatniczych.


  Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD Warszawa w przypadku płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz strony Info-Car jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.


  Do pobrania: