WYMAGANIA

Do kursu podstawowego mogą przystępować osoby które mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz ukończone 21 lat. Przystąpienie do kursu specjalistycznego wymaga posiadania od uczestnika ważnych uprawnień podstawowych ADR.

 


RODZAJE SZKOLEŃ

Kursy dokształcające początkowe

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas: 24 godz. / 550 zł
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach: 16 godz. / 400 zł
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1: 8 godz. / 300 zł
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7: 8 godz. / 300 zł

Kursy dokształcające doskonalące

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas: 16 godz. / 400 zł
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach: 8 godz. / 300 zł
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1: 5 godz. / 250 zł
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7: 5 godz. / 250 zł 

EGZAMINOWANIE

 • po ukończonym kursie dokształcającym podstawowym lub doskonalącym, zostaje przeprowadzony test pisemny przed trzyosobową komisja powołaną przez jednostkę szkolącą.
 • jednym z członków komisji jest osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa.
 • każdy z egzaminów uważa się za zdany jeżeli osoba udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
 • w przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Ilość pytań i czas trwania egzaminu

 • kurs podstawowy wszystkich klas 30 pytań / 90 min.
 • kurs specjalistyczny cysterny 18 pytań / 60 min.
 • kurs specjalistyczny klasy 1 15 pytań / 45 min.
 • kurs specjalistyczny klasy 7 15 pytań / 45 min.